НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

В.Търново

Контакт със звеното:
Директор: инж. Николай Николов
Телефон: 062 620 059
Факс: 062 603 058
Електронна поща: rugvtarnovo@iag.bg
Адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000, бул. България № 23


Структура с данни за служителите

Списък с услуги предоставяни от РДГ Велико Търново

Заявяване на електр…